Zmiany stawek za połączenia do krajów Unii Europejskiej

Szanowni Abonenci,

Informujemy o planowanych zmianach w cenniku, które zostaną wprowadzone zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2015/2120 (zmienionym rozporządzeniem (EU) 2018/1971). Krajowi dostawcy usług połączeń głosowych i SMS-ów zagranicznych wewnątrz Unii od dnia 15.05.2019 r. są zobowiązani do stosowania regulowanych cen maksymalnych (taryfy regulowanej), tj.cen, które nie przekraczają  0,81 zł + VAT (1,00 zł Brutto)  za minutę połączenia i 0,25 zł +VAT (0,31 zł Brutto) za wiadomość SMS.

Zmiany dotyczą wyłącznie usług:

– dla połączeń z Polski do UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

– świadczonych dla konsumentów,

– za które opłata naliczana jest, w całości lub w części, w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie,

– świadczonych w sieciach ruchomych oraz stacjonarnych.

W zawiązku ze zmianą, Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej do dnia wejścia w życie zmian tj. do 14.05.2019r. W razie z skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy Abonenckiej, Operatorowi przysługuje prawo naliczenia zwrotu udzielonej ulgi, liczonej proporcjonalnie do końca trwania okresu promocyjnego Umowy.